Spausdinti

20171102 114250Lapkričio 2 dieną mokykloje vyko seminaras ,,Vaikų su autizmo spektro sutrikimais ugdymas: svarbiausi sėkmės kriterijai. Praktinė patirtis, taikant PECS bendravimo būdą ASS (autizmo spektro sutrikimų) turintiems vaikams. Seminaro lektorius Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas, specialusis pedagogas ekspertas Valdas Urbonavičius. Seminare aktyviai dalyvavo Specialiojo ugdymo skyriaus ir Prienų l/d ,,Pasaka‘‘ pedagogai, mokytojų padėjėjos.

Pirmoje seminaro dalyje Valdas Urbanavičius aptarė autizmo sampratą, pagrindinius požymius, atsiradimo priežastis, vaikų, pasižyminčių ASS ugdymo galimybes, situaciją Lietuvoje ir kitose šalyse. Valdas Urbanavičius pažymėjo, kad mūsų šalyje, kaip ir visame pasaulyje fiksuojama sparti autizmo atvejų augimo tendencija, todėl aktualu ieškoti perspektyvių ugdymo būdų ir metodų.
Antroje seminaro dalyje lektorius labai išsamiai supažindinto su alternatyviosios komunikacijos mokymo būdu PECS (bendravimas apsikeičiant paveikslėliais). Šis metodas pagrįstas tuo, kad bendravimas vyksta naudojant paveikslėlius arba simbolius, kurie pakeičia komunikacinę sistemą. Mokant vaikus su ASS, PECS būdas naudojamas siekiant išmokyti vaiką paduoti suaugusiajam paveikslėlį, kuriame yra jo noras, taip pat suprasti ryšį tarp žodžių ir paveikslėlių (simbolių), kuriuos jie vaizduoja. Mokant bendrauti šiuo būdu yra išskiriami 6 mokymo etapai.
1. Komunikavimo parinkimas.
2. Daikto erdvinis nutolimas (atstumas).
3. Pasirinkimas (ko nori? ko nenori?)
4. Sakinio struktūra.
5. Atsakymas į klausimus.
6. Bendravimo įgūdžių plėtimas
Kuo anksčiau vaikas pradės mokytis bendrauti PECS būdu, tuo didesnė tikimybė, kad jis pradės kalbėti. Mokymas taip bendrauti yra ne tik kalbinių įgūdžių pagrindas, bet ir būdas išvengti vaiko agresijos ir elgesio problemų, socialinės atskirties ir kalbinių įgūdžių praradimo. Vaikas gebės geriau adaptuotis visuomenėje, reikšti savo norus ir pageidavimus. Valdas Urbonavičius seminaro dalyvius supažindino su PECS individualiomis mokiniui sukurtomis bendravimo knygelėmis, jų sudarymo principais. Lektorius noriai dalijosi savo sukaupta darbo patirtimi taikant PECS bendravimo būdą, demonstravo filmuotą medžiagą. Naudojant šį bendravimo būdą, vaiko pažanga priklauso nuo tėvų ir specialistų abipusio susitarimo ir komandinio darbo. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė bendravimą paveikslėliais, simboliais. Manau, kad seminaro metu įgytos kompetencijos dalyviams tikrai bus naudingos tolimesniame darbe.

20171102_114242_016.jpg 20171102_114250.jpg