1erasmus logotipasLapkričio 11–16 d. Švietimo skyriaus ir Prienų miesto mokyklų dvylikos darbuotojų komanda dalyvavo antrajame programos Erasmus+ KA2 projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ partnerių susitikime Ispanijoje. Šį projektą koordinuoja Švietimo skyrius, projekto partneriai – „Žiburio“ gimnazija, „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla bei Ildefonso Serrano mokykla (Ispanija), De Alijo savivaldybė ir Agrupamento De Escolas D. Sancho II mokykla (Portugalija). Prienų „Revuonos“ pagrindinę mokyklą šioje komandoje atstovavo mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Skučienė ir vyriausia buhalterė Birutė Matulionytė. Susitikimas prasidėjo pristatant projekto partnerių veiklas. Ispanijos Ildefonso Serrano mokyklos komanda supažindino su matematikos mokymu taikant informacines kompiuterines technologijas ir žaidimų metodą. Turėjome galimybę ne tik pamatyti ir išgirsti jų patirtis, bet ir išbandyti mokytojų pagamintas metodines priemones – stalo matematinius žaidimus. Tokie žaidimai ne tik lavina loginį, matematinį mąstymą, įgūdžius, bet ir didina mokymosi motyvaciją. Matematikos mokytojas, dirbantis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, pristatė pamokose taikomas IKT priemones ir resursus, dalijosi patirtimis ir sėkmės istorijomis.

Prienų komanda: Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė, Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė, „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė pristatė problemines sritis matematikos mokyme ir šiuolaikiškus mokymo(si) metodus, kuriuos matematikos mokytojai naudoja pamokose, kad individualūs mokinių mokymosi pasiekimai gerėtų. Susitikimo dalyviai pritarė, kad elektroninių vadovėlių, mokomųjų aplinkų ir programų naudojimas pateikiant naują matematikos medžiagą, IKT įrankių ir programų, tinkančių pažangos vertinimui, planavimui bei greitam grįžtamajam ryšiui gauti, pasitelkimas, sistemingas mokomosios medžiagos kartojimas, namų darbų atlikimas ir tikrinimas matematikos mokymą daro suprantamesnį, įdomesnį ir skatina mokymosi motyvaciją.
Vėliau, kalbėdamiesi apie mokinių mokymosi motyvaciją ir jų rezultatus įvairiose matematikos srityse, išgryninome tobulintinas kryptis, susitarėme dėl siekiamų rezultatų ir tolesnių veiklų. Prienų miesto mokyklos, dalyvaudamos projekto veiklose, tikisi sustiprinti matematikos mokytojų dalykines kompetencijas, mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą gerinant mokinių mokymosi pasiekimus. Laisvalaikiu projekto dalyviai aplankė Segura de Leon tvirtovę jos apylinkių vaizdingas vietas, lankėsi Sevilojos mieste, kur gidas papasakojo daug istorinių faktų ir supažindino su architektūros paminklais.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg