Spausdinti

Metodinė taryba 2019-2020 m. m.

Pirmininkė - Asta Lasatienė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Sekretorė - Virginija Abramavičienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Koordinatorė - Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Auksė Grižaitė, specialiojo ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų metodinės grupės pirmininkė;
Aušra Deltuvienė, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Tatjana Mačiulienė,  klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Vita Pikčilingienė, kalbų ir doros metodinės grupės pirmininkė;

Mokyklos taryba 2019-2020 m. m.

Pirmininkas - Edita Ramanauskienė
Sekretorius - Loreta Vainalavičiūtė

Tėvai:
Rita Stravinskienė
Gintarė Andriukevičiūtė
Audrius Banionis
Kristina Žuklienė
Kristina Kuzmickienė

Mokytojai:
Daiva Jonykienė
Asta Lasatienė
Nijolė Stankūnienė

Mokiniai:

Augustas Kuzminskas
Silvija Kazlauskaitė
Lauryna Jankauskaitė
Diana Galickaitė
Danielius Aldakauskas

 Mokinių taryba 2019-2020 m. m.

  - prezidentė
 - sekretorė
Danielius Aldakauskas 10 k. l- prezidento pavaduotojas
Agnė Janušauskaitė 5 kl.
Morta Žuklytė 5 kl.
Matas Stravinskas 6a kl.
Augustas Kurlavičius 6a kl.
Justė Vaitauskaitė 6b kl.
Smiltė Sabaliauskaitė 7a kl.
Emilija Vilčinskaitė 7a kl.
Gabrielė Mickutė 7b kl.
Ernesta Kirkliauskaitė 8a kl.
Eisvina Veršutis 8a kl.
Augustė Bužinskaitė 8b kl.
Liudas Lasata 9a kl.
Mantas Ščerbinskas 9a kl.
Matas Burbulis 9b kl.
Meda Aldakauskaitė 10 kl.
Danielius Aldakauskas 10 kl.
Lina Laurenovaitė 10pm kl.
Paulina Vaitauskaitė 10pm kl.

 Tėvų komitetas 2019-2020 m. m.

Deimantas Tarulis, tėvų komiteto pirmininkas
Nariai:

Priešmokyklinė grupė
Ingrida Babrauskaitė
Kristina Mockapetrienė
Virginija Rimkovė
1 klasės
Kristina Sabaliauskaienė
Neringa Sirusaitė
Kristina Žuklienė

2 klasė
Ieva Laukaitienė
Asta Mickevičienė
Loreta Zarankaitė

3 klasė
Renata Narbutaitė - Bujavičienė
Gerda Danilevičienė
Ingrida Žvaliauskienė

4a klasė
Jūratė Gaučienė
Vilma Malinauskienė
Dainius Rauckys
Eglė Savickienė
Edita Žukauskienė

4b klasė
Ilona Klimavičienė
Ieva Laukaitienė
Danguolė Smolskienė
Piotr Vnek

5 klasė

Inrida Baranauskienė
Laima Bartusevičienė
Meilė Kujalienė
Ingrida Vabolytė
Kristina Žuklienė

6a klasė
Kristina Kuzmickienė
Jūratė Kurlavičienė
Vaida Rukienė
Rita Stravinskienė

6b klasės
Aira Beržinskienė
Nona Brižinskienė
Laima Juronienė

7a klasė
Gintarė Grigaravičienė
Deimilė Kazakauskienė
Brigita Bendoraitytė - Vnek

7b klasė
Audrius Banionis
Gerda Danilevičienė
Eglė Savickienė

8a klasė
Ilona Mitrulevičienė
Vaida Petraitė
Edita Šuliauskienė

8b klasė
Nelia Balsienė

9a klasė
Ina Kravčenko
Asta Lasatienė
Irma Ščerbinskienė

9b klasė
Vilma Burbulienė
Nomeda Jankauskaitė

10 klasė
Rasa Aleksandravičienė
Sandra Aldakauskienė
Daiva Olišauskienė

10pm klasė
Kristina Laurenovienė
Rita Vaitauskienė