Pirmadienis

1. Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymo kalbėjimo dalis 10, 10j ir 10 pm klasės mokiniams 9.00 val. 67 kab. (R. Alaburdienė)
2. Prezidentės inauguracija 12.00 val. aktų salėje (Mokinių taryba)
3. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val. mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, K. Belenavičienė, R. Alaburdienė)
4. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. Nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso rajoninis etapas (R. Alaburdienė)
2. Privalomi higienos įgūdžių mokymai 14.00 val. aktų salėje (I. Balčiukynienė)

Trečiadienis

1. Netradicinio ugdymo diena „Kaziuko mugė“ 1–4 klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupei (D. Jonykienė, D. Moisejevienė)
2. 10pm ir 10 klasės mokinių profesinio orientavimo išvyką į Vytautas Mineral SPA 11.00 val.(E. Ramanauskienė, V. Kuzmauskienė)
3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas 12.45 val. 67 kab. (V. Kuzmauskienė, R. Alaburdienė)

Ketvirtadienis

1. Spektaklis „Pepė Ilgakojinė“ priešmokyklinės grupės mokiniams 8.50 val. aktų salėje (K. belenavičienė)
2. VšĮ „Sveikatai palankus“ vykdomo projekto „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje“ antro užsiėmimo veiklos 7a, 8a, 8b kl. mokiniams 9.00 val. 24 kab., aktų salė(klasių vadovai).
3. 2 klasės plaukimo pamokos „Harmony Park“ baseine nuo 10.00 val. iki 12.00 val. (D. Moisejevienė)
4. Privalomi pirmosios pagalbos mokymai 13.30 val. aktų salėje (I. Balčiukynienė)

Penktadienis