Pirmadienis

1. Pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Kolega – kolegai. Sėkmės metodai ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“ 10.00 val. Balbieriškio pagrindinė mokykla (V. Abramavičienė)

Antradienis

1. Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 13.00 val. 2 kab. (V. Abramavičienė)

Trečiadienis

1. 7a klasės 3 mergaitėms vedamos individualios konsultacijos 10.00 val. aktų salėje (psichologė D. D. Gasparavičiūtė)

Ketvirtadienis

Penktadienis