P1010554Priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos periodas yra gana sudėtingas, todėl Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės mokytoja, atsižvelgdama į šio amžiaus vaikų psichologinius ypatumus, stengiasi mokykloje sukurti vaiko ugdymui(si) palankų mikroklimatą, taiko ugdymo metodiką, padedančią vaikui tenkinti savo poreikius, lengvai įveikti sunkumus.


policijaPrienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupėje ypatingas dėmesys skiriamas tinkamai ugdymo(si) aplinkai sukurti. Vaikų veiklai skirtos dvi atitinkamai pritaikytos erdvės: ugdomosios veiklos klasė ir žaidimų kambarys. Ugdomoji erdvė žadina vaiko smalsumą, kūrybingumą, domėjimąsi įvairiomis veiklos formomis, problemomis. Čia intensyviai pažįstamas pasaulis, įgyjama gebėjimų, kurie padės sėkmingai mokytis ateityje. Žaidimų kambaryje bendraujama, žaidžiama su kitais grupės vaikais. Jauki aplinka leidžia jaustis kaip namuose, atsipalaiduoti, pailsėti. Priešmokyklinukai dalyvauja visuose mokyklos organizuojamuose renginiuose, akcijose, parodose.
2Priešmokyklinio amžiaus vaikams taikomas dienos ritmas palankus sveikatai, darbingumui, gerai nuotaikai kurti, užtikrinamas vaiko saugumas. Grupėje dažnai lankosi sveikatos specialistė, kuri padeda ugdyti supratimą, kas sveika, o kas žalinga sveikatai, kaip augti sveikam, stipriam, ugdo tinkamo maitinimosi, aprangos, poilsio, miego ir fizinio judėjimo svarbos sveikatai supratimą bei sveikos gyvensenos įgūdžius.
Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikams sudarytos sąlygos veikti ir ilsėtis, patiems rinktis pomėgius, poreikius atitinkančią veiklą, bendrauti su kitais ar pabūti vienam, todėl vaikai čia jaučiasi laimingi, laukiami.
1Prienų „Revuonos" pagrindinė mokykla yra patogioje geografinėje padėtyje: šalia mokyklos yra Prienų meno mokykla, labai graži gamta. Šalia esančiame parke galima vaikams pasivaikščioti, pasigrožėti gamta. Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė, dirba pagalbą teikiantys specialistai: logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas.
Maloniai kviečiame būsimuosius priešmokyklinukus ir pirmokus bei jų tėvelius, ketinančius ugdyti savo vaikus, atvykti susipažinti su mokykla, būsimomis mokytojomis. Susitikimas vyks š. m. kovo 18 d. 17.30 val. mokyklos aktų salėje.