delione4Tradiciškai, lapkričio 16-toji – tarptautinė Tolerancijos diena, o Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje – netradicinio ugdymo diena. 2020 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos dėlionė. Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. Šių metų temą padiktavo išgirsta mintis, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus – gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t..

Lygiai taip ir mes, „Revuonos“ mokyklos bendruomenė, susirinkę į pagalbos specialistų organizuojamą netradicinio ugdymo dieną, dėliojome savo mokyklos Tolerancijos dėlionę iš įvairių veiklų. Specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai ir pradinių klasių mokiniai su pagalbos specialistais žiūrėjo ir aptarė animacinį filmą „Jei tik aš turėčiau žalią nosį“, vaizdžiai interperetavo tolerancijos temą jiems artimais animacinės pasakos motyvais. Mokyklos psichologė 1-4 klasių mokiniams vedė užsiėmimus „Panašūs ir skirtingi“. Mokiniai kūrė klasės koliažus tolerancijos mokykloje ir pasaulyje temomis, vėliau koliažai virto dėlionėmis ir vėl buvo sudėlioti į paveikslus taip kūrybiškai įprasminant ir įtvirtinant netradicinės ugdymo dienos mintis.
Penktų – dešimtų klasių mokiniai nuotoliniu būdu žiūrėjo filmą „Žemės žvaigždutės“, vėliau jį aptarė su klasių vadovais, diskutavo ir išryškino tolerancijos apraiškas šio filmo siužete. Skirtingų klasių mokinių atsiliepimai liudija, kad netradicinio ugdymo dienos vertingos ne tik tuo, kad pakeičiama ugdymo forma ir aplinka, bet ir didesnis dėmesys skiriamas mokinių vertybinių nuostatų formavimui, jų emocinei savijautai ir tarpusavio supratimui bei sutarimui, empatijai, draugiškumui kurti:
Filmas yra jautrus, pamokantis apie šeimą, draugus, mokytojus.
Filmas man ir mano klasiokams patiko. (J. 7 kl.)

Šis filmas pamokė, kad nereikėtų atskirti žmonių, kad ir kaip jiems nesiseka, o pabandyti padėti ir išsiaiškinti, kur yra bėda, kodėl tam žmogui nesiseka. (D. 7 kl.)

Šis filmas labai gerai pavaizdavo, kaip jaučiasi vaikas, iš kurio juokiasi, laiko kvailiu ir kitaip įžeidinėja. Žmonės taip žiauriai elgiasi, nes nesupranta, kad toks vaikas savaip unikalus ir net protingesnis už kitus. (R. 7 kl. )

Aš manau, kad ir žmogus, turintis tam tiktą sutrikimą gali būti geresnis už kitus. Tokių žmonių nereikia nuvertinti. (U. 7 kl.)

Jei žmogus turi kokį nors sutrikimą ar kažką daro ne taip kaip visi tai nereiškia, kad iš jo reikia tyčiotis ar nepriimti kaip normalaus žmogaus. (A. 7 kl.)

Filmo gale visi plojo tam vaikui, iš kurio anksčiau juokėsi. (A. 7 kl.)

Tolerantiški poelgiai filme "Žemės žvaigždutės": mokytojo elgesys su berniuku, tolerantiškas brolio elgesys, kai jis palaikė berniuką, nes suprato jo pastangas mokytis, draugo su negalia pagalba ir supratimas, kuris palaikė berniuką ir stengėsi jam padėti nekreipdamas dėmesio, jog klasės draugai šaiposi. (D.8 kl.)
Svarbu nenuvertinti mokinių, kurie kitaip mąsto, yra stebėtojai ir tyrinėtojai, tiesiog sėkmingai parinktos užduotys gali atskleisti ir jų gebėjimus. (R. 10 kl)

Filmo „Žemės žvaigždutės“ tolerantiški poelgiai: dailės mokytojas, kuris atpažino vaiko problemas ir padėjo jas pašalinti pateikdamas įvairių garsių žmonių pavyzdžių, kurie taip pat augdami buvo kitokie; berniuko brolis, kuris suprato, kad jis turi gabumų dailėje, jis atvežė į internatinę mokyklą naują dažų rinkinį; suolo draugas, kuris stengdavosi Išanąpaguosti, jis niekados nesijuokdavo iš draugo nemokėjimo skaityti ar kitų nesėkmių. (P. 8 kl)
Tolerantiški poelgiai filme "Žemės žvaigždutės": klasiokas paguodė dėl atsakinėjimo, kad jo nuomonė buvo daug geresnė nei kito mokinio; taip pat jis nuramino, kad nauja mokykla yra ne tik blogiems mokiniams; kai visi pripažino, kad berniukas talentingas. Didžiausias nuopelnas, tai mokytojo, kuris jį suprato, paskatino, paguodė, padėjo. (Z. 6 kl.)

Mokinių nuomone, didžiausias tolerantiškumo pavyzdys filme - piešimo mokytojas, kuris išsiaiškina ir įžvelgia berniuko problemas, kantriai, nebarant ir nebaudžiant, moko jį skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Berniukas Išanas taip pat tolerantiškas - parpuolus neįgaliam draugui, skuba jį pakelti. (J.6 kl.)

Dailės mokytojas atrado kitus berniuko gebėjimus, nes ir pats vaikystėj buvo kitoks. Berniukas suprato, kad dailės mokytojas jį visada ir visur palaikys. (E.5 kl.)

delione-kartos.jpg delione-vidos.jpg delione1.jpg delione2.jpg delione3.jpg delione4.jpg dėlione-SIU.JPG dėlione-lav.jpg dėlione-sus.JPG