Gyvenimas matuojamas ne pragyventais metais, o kokį pėdsaką palieka jis
kitų žmonių gyvenime, jų mintyse, jų širdyse.

Minime šimtąjį mokyklos jubiliejų. Ši nuostabi šventė yra puiki proga pažvelgti, kokį ilgą ir prasmingą kelią nuėjo mūsų mokyklos bendruomenė.
Mokyklos istorijoje nemažai buvo metų, atnešusių iššūkių, kurių sprendimas buvo gyvybiškai svarbus užtikrinat mokyklos normalų funkcionavimą. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad iškilusios problemos mūsų nepalaužė, bet užgrūdino. Tapome stipresni, turtingesni, išmintingesni, pasirengę naujiems pokyčiams ir nebijantys iššūkių. Pastovi kaita ir tobulėjimas tapo mums būtinybė, kitaip mes neįsivaizduojame savo kasdieninės veiklos. Mokyklos aurą sukuria čia mokęsi ir besimokantys mokiniai, dirbę ir dirbantys mokytojai.
Džiaugiuosi svariais mūsų ugdytinių pasiekimais, darniu, draugišku, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvu, gerais mokinių ir mokytojų santykiais, aktyviais mokiniais, mokyklos taryba, tėvų komiteto pagalba, turtinga materialine baze, puikiai įrengtais mokomaisiais kabinetais, sugebėjimu ne tik bendradarbiauti, bet ir kurti naujas, tik mūsų bendruomenei būdingas veiklas, pabrėžiančias mokyklos išskirtinumą ir savitumą. Taigi, linkiu „Revuonos” pagrindinei mokyklai nemažinti tempo einant tobulėjimo keliu.
Visus buvusius ir esančius Prienų „Revuonos” pagrindinės mokyklos bendruomenės narius sveikinu garbingo mokyklos jubiliejaus proga! Ši graži šventė tegu dar labiau suartina buvusius ir esamus mokyklos auklėtinius, mokytojus, darbuotojus leidžia pasidžiaugti garbinga mokyklos istorija bei įpareigoja visus dar labiau rūpintis ir gražiais darbais kurti mokyklos antrojo šimtmečio istoriją.

Ilona Balčiukynienė