74701580 800701130363896 7414193509537677312 nerasmus logotipasPrienų „Revuonos“pagrindinė mokykla 2019-2020 metais dalyvauja Erasmus+ K1 projekte, skirtame bendrojo ugdymo darbuotojų kvalifikacijai kelti, “Projektuojame prasmingą ugdymą - auginame asmenybę”. Projekto metu bus organizuoti keturi mobilumai, kuriuose dalyvaus po keturis mokytojus. Dalyvaudami kursuose įvairiomis aktualiomis temomis mokytojai įgis teorinių žinių, dalyvaus diskusijose, susipažins su kitų šalių patirtimi ir galės ją taikyti spręsdami mokykloje iškilusias problemas. Mobilumai pasirinkti atsižvelgiant į mokyklos ilgalaikius tikslus, siekiant išspręsti aktualiausias iškylančias problemas bei sužinoti daugiau apie Europos šalyse taikomas naujoves. Seminaruose numatyta kalbėti apie mokyklos vadybos gerinimą, apie tai, kaip sumažinti ankstyvą mokinių išėjimą iš mokyklos ir padidinti mkymosi motyvaciją, kaip klasės vadovas turėtų formuoti kolektyvą ir dorotis su iškylančiomis problemomis, kaip organizuoti ugdymo procesą ne mokykloje.