12Kovo 20 d. visi Lietuvos švietimui neabejingi žmonės buvo pakviesti į Vilniuje viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius" vykusį sambūrį, kurio tema – „Kodėl verta keistis ir keisti?". Toks renginio pavadinimas parinktas tikslingai. Raidos dėsningumai lemia, kad reikšmingos žmogiškosios patirtys daro įtaką mūsų veiklai, mąstymui, verčia keisti pažiūras ir perkainoti vertybes. Galima drąsiai teigti, kad nuolatinė kaita yra žmogaus ir žmogiškosios kultūros lemtis. Švietimas, kaip viena iš svarbiausių mūsų kultūros sričių, nėra išimtis, priešingai – ji reikalinga itin glaudaus susitelkimo ir pastangų kuriant kokybišką mokymo(si) formų, metodų, praktikų įvairovę ir profesionalų gausą. Tai reakcija į neišvengiamus pokyčius. Jei nežinosime, kaip su pokyčiais „elgtis", pražūsime sumaišties, nuovargio (emocinio, profesinio) ir nepertraukiamos nežinomybės dėl ateities sūkuryje. Nuo kaitos reikia ne bėgti, o ją kurti patiems, t. y. keisti savo praktiką taip, kad pokyčiai ne gąsdintų ir vargintų, o virstų savastimi. Taigi pagrindinė susibūrimo tema – kaita: bijoti ir ignoruoti ar priimti ir suvaldyti? Kodėl verta keistis ir keisti? Kam to reikia? Apie tai klausėmės ir diskutavome sambūrio metu. Sveikinimo žodžius tarė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Tautvydas Salys, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktorius, Liveta Urbonaitė, Ukmergės r. Siesikųgimnazijos mokinė, gimnazijos mokinių parlamento pirmininkė.

62001Produktyvusis mokymasis - tai alternatyviojo ugdymo modelis, padedantis motyvacijos mokytis stokojantiems jaunuoliams išlikti mokykloje. Tokiems mokiniams sudaromos individualios programos, leidžiančios mokantis ne tik sukaupti akademinių žinių, bet ir įgyti praktinių įgūdžių jiems įdomiose srityse, jų mokymo galimybes atitinkančiu lygiu.