PATVIRTINTA

Prienų „Revuonos“ vid. mokyklos

direktorės 2013 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. (1.3)-V1-259

 1. 1. Ilona Balčiukynienė, mokyklos direktorė.
 2. 2. Dalia Skučienė, koordinatorė, direktorės pavaduotoja.
 3. 3. Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja.
 4. 4. Vaida Miknevičienė, socialinė pedagogė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
 5. 5. Zita Linkevičienė, logopedė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
 6. 6. Dovilė Kimbirauskienė, sveikatos priežiūros specialistė.
 7. 7. Violeta Bendinskienė, mokyklos psichologė.
 8. 8. Onutė Paukštienė, budėtoja, mokyklos bendruomenės narė.
 9. 9. Skaidrė Vinklerienė, tėvų atstovas.
 10. 9. Vita Kazlauskienė, tėvų atstovas.
 11. 10. Daiva Dabrišiėnė, tėvų atstovas.
 12. 11. Aistė Sorakaitė, mokinių tarybos narė, 6a kl. mokinė.
 13. 12. Augustė Kurtovaitė, 9b kl. mokinė.
 14. 13. Ieva Aleksandravičiūtė, 10 kl. mokinė.