P7240480Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos bendruomenės nariams š.m. spalio 24–25 dienomis vyksta mokymai, skirti supažindinti mokyklos darbuotojus, tėvų ir mokinių atstovus su pagrindiniais Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo mokykloje principais. Mokymus veda ,,Olweus” patyčių prevencijos programos instruktorė - Dalia Daiva Gasparavičiūtė, Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė. Mokymuose dalyvauja mokyklos darbuotojai, kurie šalia savo tiesioginio darbo, taip pat turės dar ir papildomų pareigų, susijusių su sklandžiu Olweus programos įgyvendinimu mokykloje: mokyklos direktorė ir patyčių prevencijos koordinacinio komiteto nariai, mokymosi ir supervizijų grupių vadovai bei Olweus programos koordinatorė Dalia Skučienė.

Sistemingas programos įgyvendinimas, vieningas ir koordinuotas visų pedagogų darbas, mažinant patyčias mokykloje, padės sukurti geresnį mikroklimatą, saugesnę bei draugiškesnę aplinką joje besimokantiems mokiniams. Mokytojams bus lengviau dirbti, nes mokykloje bus įdiegta vieninga mokyklos bendruomenės mastu prevencijos sistema, padėsianti mažinti agresyvaus ir nepriimtino elgesio apraiškas mokykloje. Prevencinės programos laukiamas rezultatas yra tolerancijos ir pagarbos vieni kitiems padidėjimas, labiau disciplinuotas mokinių elgesio taisyklių ir prieš patyčias nukreiptų taisyklių laikymasis, geresnė mokinių savijauta ir didesnė motyvacija lankyti mokyklą.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja tarptautinės Olweus patyčių prevencijos programos diegimą Lietuvos mokyklose nuo 2008 m. Ši programa buvo sėkmingai įgyvendinta jau 93 mokyklose Lietuvoje, daugelis programą išbandžiusių mokyklų ir toliau tęsia prevencinį darbą vadovaudamiesi šios programos principais ir nuostatomis. Lietuvos mokyklų, kurios jau yra dalyvę šioje tarptautinėje, vienoje iš dvylikos efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje, patirtis ir atlikti tyrimai patvirtina, jog per pirmuosius ,,Olweus” programos įgyvendinimo metus patyčių mokyklose sumažėja vidutiniškai 15 proc.

Prienų „Revuonos“ vidurinė mokykla įsijungė į Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą III–iame programos diegimo etape (I ir II etapuose pagrinde dalyvavo didžiųjų Lietuvos miestų mokyklos). Taigi Prienų „Revuonos“ vidurinė mokykla yra vienintelė bei pirmoji mokykla Prienų rajone, atrinkta šios programos įgyvendinimui, todėl mūsų mokyklos personalui tenka didelė atsakomybė, kad ši programa būtų įgyvendinta sklandžiai ir kad visi mokyklos bendruomenės nariai pajustų jos naudą, kad tėvai ir pedagogai dirbtų viena kryptimi ugdydami mokinius, keldami jiems vieningus reikalavimus.

P7240479.JPG P7240480.JPG P7240481.JPG P7240482.JPG

Informaciją parengė: Inga Abramavičienė, Olweus programos koordinavimo komiteto narė