Atsižvelgiant į Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 2020-11-12 dienos posėdžio nutarimą dėl rajono ugdymo įstaigų darbo organizavimo tvarkos, nutarta mokykloje pratęsti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų mokinių darbą įprasta tvarka – tiesioginiu būdu. Pamokų metu leidžiama nedėvėti kaukių vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą. Specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai ugdomi taip pat įprasta tvarka, nesimaišant mokinių srautams.

Mokymą(si) 5–10 klasių mokiniams pagal pagrindinio ugdymo programą ir neformalųjį švietimą vykdyti nuotoliniu būdu nuo 2020 m. lapkričio 16 dienos iki karantino pabaigos.
Mokinių tėvai, lydintys asmenys į mokyklos patalpas, neįleidžiami.
Jeigu vaikas turi peršalimo simptomų, negali lankyti mokyklos, jeigu šeimos nariui yra nustatytas ar įtariamas Covid 19 atvejis, būkite sąmoningi, praneškite ugdymo įstaigai ir laikykitės saviizoliazijos rekomendacijų.