Lankstinukas tėvams "Kartu mes esame stipresni", kuriame aprašoma mokykloje dirbančių pagalbos mokiniui specialistų veikla.