20161213 175122Išrinkus naujus atstovus į mokyklos tarybą gruodžio mėnesį įvyko pirmasis posėdis, kuriame dviejų metų ataskaitą pristatė buvusi mokyklos tarybos pirmininkė Kristina Kravčenko. Posėdyje dalyvavę mokyklos tarybos nariai slaptu balsavimu pirmininke išrinko Skaidrę Vinklerienę, o sekretore Editą Ramanauskienę. Skaidrė Vinklerienė aktyvi mokyklos tėvų komiteto narė jau daugelį metų dirba Mokyklos taryboje, iniciatyvi mokyklos renginių su bendruomene organizatorė. Mokinių taryba išsirinko naują mokinių prezidentę Eveliną Balčiūnaitę - 8 klasės mokinę, pavaduotoju Mykolą Splendid Didla, sekretore - Odetą Slavinskaitę. Mokinių tarybą sudaro 15 narių, atstovai iš 5–10 klasių. Mokinių tarybos veiklą padeda organizuoti mokytoja Kristina Kravčenko, kuri puikiai kartu su mokiniais organizuoja popamokinius renginius, akcijas, šventes. Mokinių iniciatyva organizuota netradicinio ugdymo diena Kalėdinis karnavalas „Parodija”, papuošta eglė ne tik mokykloje, bet ir lauke, Džiugu, kad pačių pagamintais žaisliukais Kalėdinė puokštė papuošė ir mokyklos direktorės kabinetą.

gripasGripas – užkrečiama kvėpavimo takų liga, kurią sukelia gripo virusai. Gripas kartojasi kasmet vėlyvą rudenį, ankstyvą žiemą ir plisdamas apima dideles įvairaus amžiaus žmonių grupes.

Gripo virusas pažeidžia nosies , ryklės gleivinę, plaučius. Gripo virusą perduoda sergantis gripu žmogus. Jam kosint, čiaudint, kalbant virusas patenka į aplinkos orą. Su įkvepiamu oru virusas patenka į sveiko asmens organizmą. Gripo virusu galima užsikrėsti ir per aplinkos daiktus. Pavyzdžiui, virusas gali patekti prisilietus prie durų rankenos ant kurios yra gripo virusų, o po to palietus savo nosį ar burną.
Gripu gali susirgti bet kuris asmuo. Didesnė rizika susirgti gripu gresia vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiesiems cukriniu diabetu, lėtinėmis plaučių bei širdies ligomis bei asmenims su imuninės sistemos sutrikimais.

Sveikinimas

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. prasideda privalomas priešmokyklinis ugdymas. Priede pateikiame tėvelių dažniausiai užduodamus klausimus ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų atsakymus į juos.

12016-04-13 mokykloje vyko aktyvus 7-8 klasių mokinių tėvų susirinkimas, kurį organizavo projekto LL2 asmeninio augimo ir bendradarbiavimo grupės nariai. Susirinkimo tema – “Vertinimas ugdymo procese”. Darbas vyko grupėse, o rezultatus pristatė išrinkti grupių atstovai. Vyko diskusijos apie vertinimą, jo reikšmę tėvų informavimo būdus bei metodus. Grupių nariai papildė vieni kitus, reflektavo. Stebėjome filmuotą medžiagą apie vertimą ugdymo procese, prisiminėme pagrindinius mokykloje taikomos vertinimo sistemos principus.
Dėkojame visiems susirinkime dalyvavusiems tėveliams. Bendraukime ir bendradarbiaukime, nes mūsų visų bendras tikslas – pagerinti kiekvieno mokinio ugdymosi pasiekimus.