DSCF2185Šių metų gegužės 10 d. į mokyklos aktų salę rinkosi mokinių tėvų aktyvas. Tėveliai susiskirstė į grupeles, kuriose, aktyviai diskutuodami ir tardamiesi, aptarė daug svarbių klausimų. Vieną iš susirinkimo klausimų „Stresas mūsų gyvenime“ pristatė mokyklos psichologė V. Bendinskienė, kitus aktualius klausimus tėveliai sprendė kartu su mokyklos direktore I. Balčiukyniene ir buvusia Tėvų komiteto pirmininke, dabartine Mokyklos tarybos pirmininke S. Vinkleriene. Diskutavome apie tai, kas vykstančio mokykloje, mums yra svarbu, kokias naujas iniciatyvas siūlo įgyvendinti ateityje, ką reikėtų pakeisti, pasitelkiant į pagalbą tėvelius, bendruomenę. Taip pat kalbėjome apie artėjantį mokyklos 100 metų jubiliejų. Tėvai pasiūlė daug puikių idėjų, kaip ir kur reikėtų švęsti, kokį leidinį butų galima išleisti, kada organizuoti šventę ir kokias veiklas vykdyti su mokiniais iki pagrindinės šventės.

Taip pat buvo organizuojami naujo Tėvų komiteto pirmininko rinkimai. Juo tapo gerbiamas Deimantas Tarulis. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime sėkmės.
Dėkojame visiems tėveliams aktyviai dalyvavusiems susirinkime, tikimės daugiau tokių produktyvių susitikimų ir nuoširdaus bendravimo. Dar kartą dėkojame S. Vinklerienei už jos nenuilstamą veiklą, nuolatinę pagalbą, geranoriškumą.

DSCF2185.JPG DSCF2192.JPG DSCF2193.JPG DSCF2195.JPG DSCF2196.JPG DSCF2197.JPG DSCF2204.JPG