20161213 175122Išrinkus naujus atstovus į mokyklos tarybą gruodžio mėnesį įvyko pirmasis posėdis, kuriame dviejų metų ataskaitą pristatė buvusi mokyklos tarybos pirmininkė Kristina Kravčenko. Posėdyje dalyvavę mokyklos tarybos nariai slaptu balsavimu pirmininke išrinko Skaidrę Vinklerienę, o sekretore Editą Ramanauskienę. Skaidrė Vinklerienė aktyvi mokyklos tėvų komiteto narė jau daugelį metų dirba Mokyklos taryboje, iniciatyvi mokyklos renginių su bendruomene organizatorė. Mokinių taryba išsirinko naują mokinių prezidentę Eveliną Balčiūnaitę - 8 klasės mokinę, pavaduotoju Mykolą Splendid Didla, sekretore - Odetą Slavinskaitę. Mokinių tarybą sudaro 15 narių, atstovai iš 5–10 klasių. Mokinių tarybos veiklą padeda organizuoti mokytoja Kristina Kravčenko, kuri puikiai kartu su mokiniais organizuoja popamokinius renginius, akcijas, šventes. Mokinių iniciatyva organizuota netradicinio ugdymo diena Kalėdinis karnavalas „Parodija”, papuošta eglė ne tik mokykloje, bet ir lauke, Džiugu, kad pačių pagamintais žaisliukais Kalėdinė puokštė papuošė ir mokyklos direktorės kabinetą.

  041.jpg 20161213_175122.jpg 20161222_130635.jpg