12022 m. kovo 7-12 d. Prienų rajono švietimo įstaigų įvairių dalykų mokytojai, klasių vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamo „Erasmus+“ programos KA1 projekto ”Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio” kursuose „DESIGN THE POSITIVE: POSITIVE THINKING, POSITIVE COMMUNICATION AND POSITIVE SCHOOL SPACES‘‘ Europass Teacher Academy Florencijoje, Italijoje.
Pozityvaus mąstymo ir bendravimo metodikų, praktikų bei pozityvių ugdymo erdvių sukūrimo mokymuose dalyvavo ir Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, SĮU klasės mokytoja Auksė Grižaitė.

Kursų metu Europass Teacher Academy lektorė teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokė emocijų atpažinimo metodų, pozityvių aplinkų kūrimo būdų bei skatino formuoti pozityvų asmeninį mokytojo požiūrį. Keldami klausimus ieškojome atsakymų: koks iš tiesų yra mokytojo vaidmuo siekiant geros mokinių emocinės savijautos, kaip pasitelkiant įvairius mokymo metodus perteikti mokiniui žinias, kaip mokinį padrąsinti išeiti iš komforto zonos ir pačiam rasti būdą sėkmingam užduočių atlikimui. Dažnai atsitinka taip, jog tiek mokytojai, tiek tėvai tarsi iš anksto numato vaikų ateitį, neklausdami, ką jie patys apie tai galvoja, ką jaučia. O juk mokytojo siekiamybė - sukurti aplinką, kurioje atsiskleis mokinio asmeninės savybės, stiprės motyvacija ir atsiskleis gebėjimai, o su jais ir akademiniai pasiekimai.
Emociškai saugioje aplinkoje mokinys jaučiasi laimingesnis. Šiam procesui svarbios mūsų mintys, nuo kurių priklauso savijauta ir elgesys. Protas niekada nenurimsta - planuojame, kuriame, rūpinamės ateitimi, bet pamirštame dabartį: kaip dabar jaučiamės, kur esame, ką darome, ką turime. Tad palanki mokymuisi aplinka neatsiejama nuo pagarbaus mokinio ir mokytojo abipusio bendravimo ir bendradarbiavimo. Būdami skirtingi į pamokas atsinešame įvairias emocijas, nuotaikas, įtakojančias mokinio elgesį ugdymo procese čia ir dabar, kurių dažna priežastis - nemalonūs praeities įvykiai ir patirtys. Lektorė mokė atpažinti, kas veda mokinį iš pusiausvyros ar skatina kūrybiškai vystytis: požiūris, sąmoningumas, dėmesingumas, nusivylimas, konkurencija... Atlikome užduotis atsakydami į klausimus: ką mokykla, mokytojai ir mokiniai daro, kad išvengtų streso? Dalindamiesi savo patirtimi įžvelgėme, kuomet nepatirdami streso pamokose mokiniai jaučiasi laimingais, svarbiais ir gerbiamais, tiki mokytoju.
Pozityvios erdvės sukūrimas taip pat svarbus komponentas mokinio ir mokytojo gerai savijautai - šviesios mokomosios erdvės, švara ir temperatūra, augalai, gyvieji kampeliai, nusiraminimo ir susikaupimo zonos, baldų funkcionalumas, muzika pertraukų, kartais ir ugdymo proceso metu...
Kursų metu buvo sudarytos sąlygos susipažinti su italų kultūra, aplankyti architektūros paminklus, muziejus, paragauti gardžių tradicinių patiekalų. Ši įdomi patirtis pagilino mokytojų bendrąsias bei dalykines kompetencijas ir praturtino naujomis idėjomis.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg