12022 m. kovo 7-12 d. Prienų rajono švietimo įstaigų įvairių dalykų mokytojai, klasių vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamo „Erasmus+“ programos KA1 projekto ”Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio” kursuose „DESIGN THE POSITIVE: POSITIVE THINKING, POSITIVE COMMUNICATION AND POSITIVE SCHOOL SPACES‘‘ Europass Teacher Academy Florencijoje, Italijoje.
Pozityvaus mąstymo ir bendravimo metodikų, praktikų bei pozityvių ugdymo erdvių sukūrimo mokymuose dalyvavo ir Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, SĮU klasės mokytoja Auksė Grižaitė.