Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861, skelbia atranką mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms.
Pareigybės lygis: C.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas turi vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.
Kvalifikaciniai reikalavimai:

Darbo sutarties rūšis: neterminuotam darbui;
Darbo krūvis: 0,5 etato;
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
• gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
• gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti
mokytojo skirtas užduotis;

Darbo krūvis: 18 savaitinių kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, nuo 2017-12-04.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.

Darbo krūvis: 1 etatas;
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
• pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principų, Bendrųjų ugdymo
programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
• pedagoginio vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų gebėjimų, mokėjimų, žinių, įgūdžių lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

1. Mokyklos pavadinimas: Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla;

2. Pareigybės pavadinimas: buhalteris (apskaitininkas);

3. Lygis – „B“

4. Darbo sutarties rūšis: neterminuota

5. Darbo krūvis: 1 etatas;

6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

6.1. turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

6.2. turi gebėti dirbti su informacine programa „Labbis“;

6.3. turi išmanyti Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias

problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

8. Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

CV siųsti iki 2017 m. birželio 23 dienos 12.00 val. e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba atnešti į Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinę.

Atranka vyks 2017 m. birželio 26 d., 10.00 val. direktorės kabinete.

9. Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

9.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

9.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

9.3. Higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimo kopiją.

9.4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;

            Mokyklos adresas: Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai, tel. (8 319) 60 212

                                                                        Direktorė