Darbo krūvis: 5-7 lavinamųjų klasių mokytoja, 20 savaitinių kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2016-09-01.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
• pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principų, Bendrųjų ugdymo
programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
• pedagoginio vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų gebėjimų, mokėjimų, žinių, įgūdžių lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, nuo 2016-09-01.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija;
• gebėjimas teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, panaudojant teorines žinias, rengiant socialines programas ir projektus, užtikrinant laisvalaikio veiklos formų įvairovę vaikų užimtumo kontekste bei koordinuojant socialinių paslaugų teikimą;
• socialinės pedagoginės veiklos organizavimo būdų ir metodų išmanymas;
• gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
• mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• žinojimas bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

Darbo krūvis: 12 savaitinių kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2016-09-01.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.

Darbo krūvis: 0,25 etato
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
• pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principų, Bendrųjų ugdymo programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
• pedagoginio vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų gebėjimų, mokėjimų, žinių, įgūdžių lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo krūvis: 1-4 lavinamųjų klasių mokytoja, 20 savaitinių kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2015-09-14.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: