PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) SKELBIA ATRANKĄ MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS NUO 2022-09-01

Pareigybės lygis: C
Darbo krūvis : 0,75 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
• gebėti bendrauti su mokiniais, pažinti mokinių sutrikimų specifiką;
• gebėti dirbti su mokiniais, padėti jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
• gebėti bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
• išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
• gyvenimo aprašymą;
• pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo
kursų pažymėjimų kopijas.
• valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo profesinio darbo patirties (metais) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,9 – darbo užmokestis 665 Eur iki 5,0 – darbo užmokestis 678 Eur).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Dokumentai priimami iki 2022-07-12 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai, LT-59114) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. su nuoroda mokytojo padėjėjo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuoti asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku arba telefonu.
Telefonas pasiteirauti: (8 319) 60 212, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.