1 pavPrienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos komanda tęsia dalyvavimą projekte Erasmus +KA2 „Creating, communicating, our diversity, we are celebrating“, kurio koordinatorė ir siela yra anglų kalbos mokytoja Adelė Berezovskaja. Tai jau trečiasis šalių susitikimas ir šį kartą jis vyksta Lietuvoje, mūsų mokykloje. Atvyko komandos iš Lenkijos, Turkijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Rumunijos. Svečius sutikome su duona ir druska, skambant liaudiškai muzikai.
Pasisveikinimo rytmetį mokiniams vedė mokyklos psichologė Violeta Bendinskienė, o jai talkino A. Berezovskaja. Mokinių buvo paprašyta įvardinti savo savijautą gestų kalba. Džiugu, kad didesnė dauguma parodė, jog jie jaučiasi puikiai. Visiems mokiniams buvo išdalinta spalvotas popierius, žirklės, pieštukai. Iškirpę savo ranką, mokiniai ant kiekvieno piršto užrašė pagrindinę informaciją apie save- vardą, šalį iš kurios atvykę, patinkančią muziką, hobi, savo amžių ir klasę, taip pat paminėjo nacionalinį patiekalą.

Tokiu būdu susipažinę, iš savo rankelių sukūrė dėlionę „Pienių žiedai“.

Vėliau, atvykus mokytojams, svečius pasveikino 3 kl. mokiniai su šokiu „Ąžuolas“, (mokytoja D. Baranauskienė), mergaičių ansamblis, solistės V. Radzevičiūtė ir A. Belenavičiūtė (mokytoja R. Liutvynskienė). Po trumpo mūsų mokinių koncerto, tęsėme susipažinimo procedūras: skambant nacionalinėms tautų muzikoms, prisistatė kiekvienos šalies delegacija. Sveikinimo žodį svečiams tarė mokyklos direktorė I. Balčiukynienė ir projekto koordinatorė A. Berezovskaja. Vėliau komandos pristatė namų darbus . Kiekviena delegacija buvo sukūrusi po dalelę pasakos „Mažos mergaitės kepuraitės“, kurią turėjo inscenizuoti. Taip pat trumpai pristatė savo šalis. Dienos veiklas vainikavo dailės kabinete kartu su dailės mokytoja metodininke A. Deltuviene mokinių kuriamos kepurės, skirtos vaidinti.

Tikimės, kad ir kitomis viešnagės dienomis vyks įdomios edukacijos ir svečiai iš mūsų šalies bei mokyklos išsiveš kuo geriausius įspūdžius.