20181217 104533 1Veiklų projekte „Kurdami, bendraudami džiaugiamės savo įvairove“ yra daug, bet labai norėjosi įdomaus veiklos moksleiviams netradicinėje aplinkoje. Pasikalbėjusios su Graikijos mokyklos koordinatore Efi, susitarėme pasiruošti ir vesti video susitikimą apie Kalėdas. Mindaugas Rukas padėjo virtualiai susisiekti su Graikijos mokiniais.Mokytoja Loreta Vainalavičiutė su savo penktokų pogrupiu darė atvirukus, plakatus, mokėsi apie Kalėdų šventimo Lietuvoje tradicijas. Muzikos mokytoja Valė Gustaitienė išmokė dainuoti labai gražią senovinę dainą apie Kalėdas.

Pasiruošę suderinome susitikimo laiką ir gruodžio 17 dieną mokyklos aktų salėje, prie eglutės, akompanuojant muzikos mokytojai, penktokai padainavo kalėdinę dainą. Išgirdome ir graikų vaikų kalėdinę dainą. Augustas Kurlavičius papasakojo apie Kalėdines tradicijas Lietuvoje. Graikai mus pasveikino anglų kalba, o paskui parodė plakatą su užrašu „ Laimingų Naujųjų Metų“ ir paprašė, kad mes jį perskaitytume, nes jiems buvo sunku ištarti žodžius. Tada mūsų vaikai pasveikino juos, parodydami pagamintus atvirukus. Kartu su graikais padainavę angliškai „Linksmų šventų Kalėdų“, susipažinę su mergaitėmis, kurios atvažiuos į Lietuvą kovo mėnesį, atsisveikinome.
Mūsų moksleiviai buvo patenkinti video konferencijos metu patirtais jausmais. Sakė, kad buvo įdomu, kad jie labai drovėjosi, kad norėtų dalyvauti projektinėje veikloje ateityje ir gal net priimti į šeimą atvykusius vaikus iš kitų šalių.

20181217_104533_1.jpg 20181217_104544.jpg 20181217_110622.jpg