Spausdinti

coding2020Ne visos Erasmus+ projekto „CODING in a cultural Europe“ veiklos buvo įvykdytos praėjusiais mokslo metais dėl COVID 19 pandemijos. Koordinatorė mokykla iš Ispanijos , visoms mokykloms partnerėms sutikus, kreipėsi į savo NA ir projektas buvo pratęstas dar vieniems mokslo metams. Reikėjo peržiūrėti planus, taigi iškilo butinybė pabendrauti virtualioje erdvėje.

Šiandien įvyko partnerių susitikimas per Microsoft teams platformą. Pasidalinome situacija savo mokyklose ryšium su COVID-19 pandemija. Aptarėme veiklų planą, pasitikrinome atliktus darbus. Norime tikėti, kad galėsime įvykdyti suplanuotas išvykas pavasarį, gal situacija pasikeis. Jeigu ne – vykdysime susitikimus virtualioje aplinkoje. Dabar mokyklos dirba nuotoliniu būdu, o tai labai apsunkina veiklų vykdymą.
Susitarėme, kad toliau dirbame pagal planą. Artimiausia užduotis – įdomiai, naudojantis PPP, prezi, audio video priemonėmis, storyJumper papasakoti apie Kalėdas Kūčias ir jų šventimo tradicijas.