IMG 2637Sausio 13-17 dienomis pagal Europos Sąjungos Socialinio fondo (ES SF) finansuojamą projektą „Alternatyvusis ugdymas"jaunimo mokyklų pagalbos vaikui specialistams vyko stažuotė Leipcige (Vokietija).
Produktyvusis ugdymas, 1972 m. prasidėjęs JAV, 1996 m. atkeliavo į Vokietiją. Šio mokymosi modelio pagrindinis tikslas – sukurti tokias sąlygas, kad kuo didesnis mokinių skaičius įgytų pagrindinį išsilavinimą, tęstų mokymąsi toliau ir įgytų darbo rinkoje paklausią profesiją. Produktyviojo mokymosi klasėse mokosi mokiniai, kurie šalia tradicinio mokymosi pasiryžta išbandyti naująjį mokymosi būdą, suteikiantį kiekvienam mokiniui galimybę mokytis kitoje aplinkoje: pasirinktose praktikos vietose - įmonėse.

Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos jaunimo klasės mokiniams ikiprofsinio mokymo (automobilizmo) disciplina dėstoma nuo 8 klasės. Tam skirta keturios savaitinės pamokos. Susipažinę su kelių eismo taisyklių pagrindais, jau 10 klasėje jie gali sėsti prie mokomojo automobilio vairo. Mokiniai mokosi gerai įrengtame automobilizmo kabinete. Čia jie randa visą reikalingą medžiagą įvairioms vairuotojų kategorijoms įsigyti. Tai mokomoji ir testinė kompiuterinė programos, sankryžų, ženklų, šviesoforų maketai, mokomieji kino filmai, skaidrės.

PB1505022013 m. lapkričio 15 d., 10 val. Seimo III rūmų parodų galerijoje dalyvavome R. Danisevičaus fotoparodos „Mokykla su Meile" pristatyme, skirtos Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms. Parodą atidarė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė.
Parodoje eksponuojama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje parengta ekspozicija ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parengta fotografijų paroda „Mokykla su Meile", kurioje pristatomas fotomenininko Ramūno Danisevičiaus darbų ciklas apie lietuviškos mokyklos nūdienos gyvenimą, vaikų laiko atspindžius mokykloje ir šalia jos. Meniška Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos – pirmosios savarankiškos nepriklausomos Lietuvos ugdymo įstaigos – gyvenimo akimirkų retrospektyva puikiai dera su ir šiandien aktualiomis habil. dr. Meilės Lukšienės įžvalgomis apie ugdymo prasmes, kūrybiškumo paieškas, kultūros ir švietimo sąsajas, humanistinės visuomenės vertybes, ateities mokyklos viziją, būtinybę išlaikyti kultūros savitumą ir tuo pat metu toleranciją kitoniškumui bei ugdyti pilietišką, išsilavinusią ir demokratišką visuomenę.

Šį trečiadienį, lapkričio 27 dieną, mūsų mokyklos jaunimo klasėse vyko netradicinės pamokos, skirtos Lietuvos laisvės kovoms paminėti. Pirmosios pamokos metu moksleiviai ieškojo medžiagos ir pildė vizitines korteles apie žymiausius Lietuvos partizanus. Per matematikos pamoką, mokytojos padedami, apskaičiavo partizanų gyvenimo metus. Kitų pamokų metu jie žiūrėjo dokumentinį filmą, skirtą Lietuvos partizanams atminti ,,Miško broliai 1944-1953", kuriame pasakojama apie vykusį ginkluotą pasipriešinimą sovietų valdžiai. Filmas „Miško broliai", pastatytas dabar jau įteisinto ketvirtojo Lietuvos prezidento Jono Žemaičio-Vytauto gyvenimo ir kovos kelio pagrindu, pasakoja apie mažos šalies, tapusios įkaitu didžiųjų valstybių žaidime Antrojo pasaulinio karo audroje,dramatiškus įvykius.

Prienų "Revuonos" dabar jau pagrindinėje mokykloje nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. po mokyklos reorganizavimo buvo įsteigtos jaunimo klasės.
2012-2013 m.m. šiose klasėse buvo 32 mokiniai, iš jų: 7-8j klasėje – 7 mokiniai, 9j – 8 mokiniai, 10j – 17 mokinių. Šis skaičius mokslo metų eigoje keitėsi (vieni mokiniai atvyko, kiti išvyko). Didžioji dalis mokinių į šias klases atvyko iš buvusios Prienų Jaunimo mokyklos arba iš Prienų specialiosios mokyklos.
2013-2014 m. m. jaunimo klasėse mokosi 13 mokinių, iš jų: 9j klasėje – 5 mokiniai, 10j – 8 mokiniai.
Mokiniai, besimokantys jaunimo klasėse, gyvena Prienų mieste, Prienų rajone, Birštono mieste ir Birštono rajone.
Mokiniai į jaunimo klases atvyksta tuomet, kai įprastose bendrojo lavinimo klasėse sunkiai sekasi mokytis, praleidžia daug pamokų, konfliktuoja su mokytojais, mokiniais ar susiduria su kitomis problemomis.