Prienų "Revuonos" dabar jau pagrindinėje mokykloje nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. po mokyklos reorganizavimo buvo įsteigtos jaunimo klasės.
2012-2013 m.m. šiose klasėse buvo 32 mokiniai, iš jų: 7-8j klasėje – 7 mokiniai, 9j – 8 mokiniai, 10j – 17 mokinių. Šis skaičius mokslo metų eigoje keitėsi (vieni mokiniai atvyko, kiti išvyko). Didžioji dalis mokinių į šias klases atvyko iš buvusios Prienų Jaunimo mokyklos arba iš Prienų specialiosios mokyklos.
2013-2014 m. m. jaunimo klasėse mokosi 13 mokinių, iš jų: 9j klasėje – 5 mokiniai, 10j – 8 mokiniai.
Mokiniai, besimokantys jaunimo klasėse, gyvena Prienų mieste, Prienų rajone, Birštono mieste ir Birštono rajone.
Mokiniai į jaunimo klases atvyksta tuomet, kai įprastose bendrojo lavinimo klasėse sunkiai sekasi mokytis, praleidžia daug pamokų, konfliktuoja su mokytojais, mokiniais ar susiduria su kitomis problemomis.