168Sausio 13–17 ir 20-24 dienomis pagal Europos Sąjungos Socialinio fondo (ES SF) finansuojamą projektą „Alternatyvusis ugdymas" jaunimo mokyklų pagalbos vaikui specialistams vyko stažuotė Leipcige ir Rostoke (Vokietija). Iš Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos šioje stažuotėje dalyvavo direktorės pavaduotoja ugdymui D. Skučienė (Rostokas) ir psichologė V. Bendinskienė (Leipcigas).

Produktyvusis ugdymas, 1972 m. prasidėjęs JAV, 1996 m. atkeliavo į Vokietiją. Šio mokymosi modelio pagrindinis tikslas – sukurti tokias sąlygas, kad kuo daugiau mokinių įgytų pagrindinį išsilavinimą, tęstų mokymąsi toliau ir įgytų darbo rinkoje paklausią profesiją. Produktyviojo mokymosi klasėse mokosi mokiniai, kurie šalia tradicinio mokymosi pasiryžta išbandyti naująjį mokymosi būdą, suteikiantį kiekvienam mokiniui galimybę mokytis kitoje aplinkoje: pasirinktose praktikos vietose – įmonėse, įstaigose.
Stažuotės metu specialistai aplankė Leipcigo Georg-Schumann-Oberschule, Helmholtzschule mokyklas Leipcige ir Baltic schule bei kitas mokyklas Rostoke, kuriose įsteigtos produktyviojo mokymosi klasės. Šiose mokyklose buvo pristatyta produktyviojo mokymosi koncepcija, supažindinta su praktinio mokymosi galimybėmis. Produktyviojo mokymosi mokiniai mokyklos svečius supažindino su miesto lankytinomis vietomis, lydėjo į savo praktinio mokymosi įmones.
Stažuotės metu įgijome žinių apie alternatyvųjį ugdymą, pagilinome profesines žinias apie produktyvųjį mokymąsi, integravimosi į nacionalinės ugdymo programos galimybes. Mielai šią mokymosi koncepciją taikytume savo šalyje.

142.JPG 146.JPG 168.JPG 192.JPG