Spausdinti

Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos įvykdyti projektai:

Obuolio draugai

Aš - lietuvis

Geras mokymas pažadina mokymąsi

Lyderių laikas 2

Mascil

Mokinių draugiškumo kodeksas

Darni mokykla

Kuriame respubliką

Pradinio ugdymo tobulinimas

Svajonė žaisti

Netradicinė mokslo savaitė

Žaislai ir žaidimai

Drąsinkime ateitį

Zipio draugai

Įveikime kartu

Mokausi iš kino

Kitas variantas

PUMO

Kurdami ir bendraudami mes džiaugiamės savo įvairove

Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Augu ir kuriu Lietuvai