IMG 46532016–2017 mokslo metais Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pirmokai ir antrokai (mokytojos D. Baranauskienė V. Abramavičienė) pradėjo įgyvendinti viešosios įstaigos „Vaiko labui“ sukurtą ankstyvosios prevencijos programą „Obuolio draugai”. Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t.y. 8 – 10 metų. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programa, o antroji – „Obuolio draugų“ programa. „Obuolio draugų“ programos tikslas – padėti vaikams įtvirtinti turimus ir įgyti naujų socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos ir psichikos sveikatos.