ES 7-osios Bendrosios programos projektas „Mascil" (Mathematics and Sciences for Life – Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui). Projektą koordinuoja Freiburgo pedagogikos universitetas (University of Education Freiburg). Trukmė: 2013-01-01 – 2016-12-31.
Projekto tikslas. Pakeisti matematikos ir gamtos mokslų mokymo kultūrą įgyvendinant tyrinėjimais grįstą mokymąsi (glaudžiai siejant su darbo pasauliu) kasdieniame mokyme mokykloje ir moksliškai įvertinti šios veiklos veiksmingumą.
Šiame projekte dalyvauja mokyklos komanda: gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai bei pradinių klasių mokytojai. Projektą mokykloje koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Alaburdienė.
Veiklos. Visi projekte dalyvaujantys mokytojai dalyvavo dviejų dienų mokymuose, kuriuossusipažino su tyrimais grįstu mokymu bei jo taikymo pamokose galimybėmis. Mokymus vedė Rasa Alaburdienė (Prienų „Revuonos" pagrindinė mokykla), stebėjo ir konsultavo dr. Eglė Jasutė (VU Matematikos ir informatikos institutas).
Projekte dalyvaujantys mokytojai vedė nuo 1-3 atvirų pamokų, kurioje taikė tyrimais grįsta mokymą bei pristatė savo praktinio darbo patirtį kolegoms.
Informacija apie mūsų mokyklos dalyvavimą pateikiama svetainėje http://ims.mii.lt/mascil/dalyviai/dalyviai.html