DSCF6915Spalio 21 d. „Revuonos" pagrindinėje mokykloje įvyko konkursas - Protų mūšis „ Kraštas kuriame gyvenu". Jame dalyvavo penkios mūsų mokyklos komandos: viena mokytojų ir tėvų , keturios mokinių (10a, 10b, 8, 7 kl.)..

Konkursas skirtas skatinti mokinių, tėvų ir mokytojų domėjimąsi savo krašto istorija. Konkurso tikslas skatinti pamąstyti apie savo santykį su gyvenamąja aplinka ir galimybes ją veikti ir pažinti pasirenkant tinkamus veiklos būdus, ugdyti mokinių istorinę kultūrą, skatinti jų domėjimąsi kraštotyra ir savo krašto kultūros paveldu.

017„Revuonos" pagrindinės mokyklos aktų salėje vyravo šventinė nuotaika. Į šventę atvyko gamtosauginių mokyklų koordinatorius Lietuvoje Renaldas Rimavičius. Nuo 2010 m. mokyklos bendruomenė pradėjo dalyvauti gamtosauginių mokyklų programoje. Mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė pasidžiaugė, kad įgyvendinant veiksmų planą į aplinkosauginę veiklą aktyviai įsitraukė ne tik moksleiviai, mokytojai, aptarnaujantis mokyklos personalas, bet ir šeimos bei vietinė bendruomenė.Gamtosauginės mokyklos programos koordinatorė biologijos mokytoja Lina Guobienė renginio dalyviams pasakojo, kaip mažais žingsneliais buvo vykdoma veikla pasirinktose srityse: sveikos gyvensenos, mokyklos aplinkos, gamtos ir bioįvairovės.

100 1718(1)2014 m.balandžio 30 d. Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre įvyko Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų Jaunųjų miško bičiulių pakopų normatyvų laikymas. Dalyvavo 53 mokiniai iš keturių rajono mokyklų.

DSCN6009(1)Balandžio 24 d. Jaunieji miško bičiuliai, lydimi mokytojų L. Guobienės ir V. Glaveckienės atvyko į renginį – akciją prie Balbieriškio atodangos „ Gerbk savo aplinką ir save". Šio renginio - akcijos organizatoriai Nemuno kilpų regioninio parko darbuotojai.

2014 m. balandžio mėnesį Prienų „ Revuonos" pagrindinėje mokykloje buvo vykdomas ekologinio pėdsako skaičiavimas. Ekologinio pėdsako skaičiuoklė yra kompiuterinė programa, kurioje įvesti plataus vartojimo prekių sunaudojimo, energijos tiekimo ar mobilumo duomenys yra perskaičiuojami į hipotetines ploto sąnaudas. Tai leidžia pamatyti, kaip mes įtakojame aplinką. Duomenys mūsų mokyklos ekologiniam pėdsakui buvo surinkti ir įvesti su mokinių, mokytojų ir pagalbinio personalo pagalba. Tyrimas buvo atliekamas šiose srityse: elektros energijos ir šiluminės energijos suvartojimas, vandens suvartojimas, atliekos, maisto vartojimas, transporto ir mobilumo poreikiai, aprūpinimas darbo priemonėmis. Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kad mokykloje per metus susidaro dideli medžiagų kiekiai ir suvartojama daug energetinių išteklių. Pateikus tyrimų duomenis gavome rekomendacijų, kaip galime sumažinti ekologinį pėdsaką kasdieninėje veikloje.