EmblemaPrienų „Revuonos‘‘ vidurinė mokykla nuo 2010-03-10 dalyvauja tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE – Foundation for Enviromental) gamtosauginių mokyklų – aplinkosauginį sąmoningumą ir demokratiją skatinančioje programoje, kuri suteikią puikią galimybę ugdyti moksleivių sąmoningumą, kūrybiškumą, pilietiškumą mokykloje. GMP dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupė, 1-12 klasių mokiniai, pedagogai. Gamtosauginės mokyklos programą Prienų „Revuonos“ vidurinėje mokykloje koordinuoja biologijos  vyr. mokytoja Lina Guobienė .

Gamtosauginės mokyklos tikslas

Šia programa siekiama sudominti ir suvienyti jaunus žmones gamtosauginei veiklai.  Ugdyti atsakomybę už gamtos išsaugojimą ir gebėjimą taikyti aplinkosaugos žinias praktinėje veikloje.

 

Programos uždaviniai

  1. Koordinuoti mokyklos gamtosauginio komiteto veiklą.
  2. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą.
  3. Ugdyti mokinių naujovišką požiūrį į savo aplinką, atskleisti jos reikšmę sveikatai.
  4. Integruoti gamtosaugą į mokymosi procesą.

Gamtosauginis komitetas

Gamtosauginiam  komitetui  priklauso mokyklos administracijos atstovai, mokiniai , mokytojai,  sveikatos specialistė, girininkas. Komitetas planuoja gamtosauginę veiklą, įtraukdamas visą mokyklos bendruomenę, vykdo gamtosauginės veiklos sklaidą. Visi susirinkimai protokoluojami.

Gamtosauginis kodeksas

Gamta – tai mūsų prieglobstis, tai mūsų šventovė.

Ji įsileidžia mus į savo glėbį, kokie bebūtume.

Todėl privalom tausoti visa, ką duoda gamta.

Ir atminti, kad Žemė – žmonių planeta.

Visuomenės informavimas apie GMP

Apie vykdomą gamtosauginę veiklą mokyklos bendruomenė ir miesto visuomenė informuojama gamtosauginiame stende, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos bendruomenės laikraštyje , mokyklos svetainėje internete, rajoninėje spaudoje.

Mūsų veikla

1. Mokiniai dalyvavo įvairiose akcijose:

Asociacijos EEPA akcija dėl panaudotų baterijų surinkimo.

„Gyvenkime švariau“

Ekologinė akcija „Darom“

Vandens taupymo savaitė

2. Dalyvavimas projektuose:

Bendras Prienų raj. Savivaldybės ir Lenkijos Kętrzyn valsčiaus     projektas  „Vanduo gyvybės šaltinis“.

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Drąsinkime ateitį“.

Projektas ekologiškumui skatinti „Atliekų rūšiavimas“ (UAB Seven Terras Group).

3. Dalyvavimas konkursuose:

Dalyvavimas mokinių fotografijos konkurse, kurį organizuoja, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir Alytaus miesto savivaldybės administracija.

4. Tradiciniai renginiai:

Darbelių paroda (fotografavo gamtos vaizdus)

Gamtos mokslų netradicinės dienos.

„Atsisveikinimas su eglute“.

Ekologinio plakato konkursas.

Jaunųjų miško bičiulių normatyvų laikymas.

5. Gamtosaugos integravimas į mokymosi procesą:

Ekologinės problemos gamtos ir informacinių technologijų pamokose.

Inkilų, lesyklų gamyba technologijų pamokose

6. Bendradarbiavimas:

Prienų miškų urėdija, Meškapievio girininkija, Nemuno kilpų regioninis parkas, miesto bendruomenė.