IMG 2963Lapkričio 6 d. 9, 6a ir 7a klasėms vyko žaliosios pamokos „Kuriu savo saugomą teritoriją“. Pamokas vedė Metelių regioninio parko specialistas Artūras Pečkys. Pamokos metu jis trumpai supažindino su Metelių regioninio parko vertybėmis. Toliau vyko darbas grupėse. Mokiniai A3 dydžio lape kūrė įsivaizduojamos saugomos teritorijos schemas, su gyvūnų ir augalų rūšimis, lankytinais objektais, turizmo trasomis, vietinių gyventojų verslais ir ūkinės veiklos apribojimais. Kurdami saugomos teritorijos schemas, mokiniai naudojosi įvairiomis knygomis, kurias atvežė svečias ir vieną iš jų padovanojo mokyklai. Reflekcijos metu mokiniai aptarė sukurtas schemas, atsakinėjo į klausimus, kodėl mes turime saugoti ir puoselėti gamtą.

IMG-2963.JPG IMG_6374.JPG IMG_6377.JPG