Spausdinti

Dėl socialinės paramos mokiniams, taip pat ir dėl nemokamų pietų nevertinant šeimos gaunamų pajamų (aktualu priešmokyklinių grupių ir pirmokų tėvams), pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys), deklaruojantis gyvenamąją vietą Prienų rajono savivaldybėje arba, jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, gyvenantis Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į mokyklą, kurioje mokinys mokosi. Tuo atveju, kai mokinys mokosi kito rajono mokykloje, pareiškėjas kreipiasi į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių arba seniūniją. Užpildydamas prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti. Galima kreiptis ir elektroniniu būdu https://www.spis.lt.

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklai, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus ar seniūnijų specialistams laisvos formos prašymą gauti socialinę paramą mokiniams.
Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Parengta pagal Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informaciją
Daugiau informacijos: http://www.prienai.lt/go.php/lit/Informuojame-kad-nuo-liepos-1-d-galima-kreiptis-del-socialines-paramos-mokinos-mokinio-reikmenims-isigyti